Честита Нова Година!

kapak

Надявам се, че сте имали възможност да прочетете написаното тук в миналия брой. Тогава ви предложих пред прага на новата година да направим равносметка на старата. Каква година прекарахме, къде са пропуските ни, какво свършихме и какво не, доколко успяхме да постигнем целите си и т.н.
Предполагам, че всеки го е сторил, като е планирал една по-добра нова година, без пропуски и минуси. Пожелавам ви да гледате с надежда към бъдещето! И нека новата година бъде по-успешна и благодатна!
За много години, изпълнени с надежда!

Здравей, Нова година!

kapak

Ето че оставихме след себе си още една година, изпълнена с добро и лошо, с радости и тревоги. Свалиха се старите календари, като на тяхно място се окачиха нови – с много по-големи надежди. Някои от нас вложиха необикновен смисъл в това, а за други промяната е само в смяната на цифрите, образуващи новата година.
Но в крайна сметка, както и да го погледнем, започнахме една нова година. Известен е изразът. „Както започнеш новата година, така ще ти върви през цялото време.“ Не знам колко е вярно, но все пак е хубаво доброто начало.

Оруч Реис

Arudsch-barbarossa

Оруч Реис, Баба Оруч.
Най-големият турски моряк. Роден през 1474 г. в Митилини (гр. в Гърция), умира в морска битка при Тлемсен през 1518 година.
Провъзгласява се за султан на Алжир, след като прогонва испанците оттам.
Той е един от четиримата синове на Ебу Юсуф Нуруллах Якуб (Якуб Ага), живял в Митилини. Брат е на Хъзър Реис (Хайредин Барбароса) и Иляз Реис. Владеел гръцки, арабски, италиански, испански и френски език. Впуска се в живота, занимавайки се с търговия по море заедно с брат си Иляз Реис.

Значението на семейните събирания за възпитанието на децата

169271095-1

Семейството е основната структура на обществото. Семейството определя развитието и бъдещето на обществото. Ценности като любов, уважение, толерантност, единство са много важни за човечеството. Всички хора искат да притежават тези ценности, искат и другите хора също да ги притежават. Основите на тези качества се формират в семейството. Поради това, при формирането на индивидуалната структура на личностите, семейството има много важно значение.

Конусовидни слънчеви панели: край на плоските слънчеви панели

01_energy_solar_01

Слънцето с дарената му великолепна енергийна мощност е най-важният помощник за продължаване съществуването на света. Енергийните преобразувания в Слънцето и продължаването на тези преобразувания хиляди години предизвиква удивление у човек. От друга страна, мисълта как да се възползваме повече от този енергиен източник ни насочва към нови търсения.
Фотоволтаик е изместването на електроните на атомно ниво в една посока в зависимост от слънчевата енергия, която се получава в полупроводниците, в които се използват: силиций, галиев арсенид, кадмиев телурид и медно-индиев-диселенид.