ULTRAVİYOLE IŞINI NEDİR?

4232-gunes-jpg65060

Bildiğimiz gibi Güneş, yeryüzündeki hayatın var olması için çok önemli olan aracılardan biridir. Isınmamızı sağlamak ve bize ışık vermekle vazifelidir. Güneşten gelen ışınlardan bazıları ultraviyole ışınları olarak adlandırılır. Bilim adamları ultraviyole ışınlarını; UV-A, UV-B ve UV-C olmak üzere üç kategoriye ayırmışlardır. Bunun sebebi, bu ışınların aynı özelliklere sahip olmaması ve canlılar üzerindeki tesirlerinin farklı olmasıdır. UV-A ışınları, en yaygın ve sağlığımız için en az tehlikeli olan ışınlardır. Ozon tabakası bu ışınların geçmesine izin verir. UV-B ışınları oldukça tehlikelidir. Bu ışınların büyük bir kısmı, bizlere ulaşmaması için ozon tabakası tarafından engellenir. UV-C ışınları ise sağlık için en tehlikeli ışınlardır. Ozon tabakası bu ışınların bizlere ulaşmasını engellemekle görevlidir. Ozon tabakası kalın olduğunda sadece UV-A ışınları ile UV-B ışınlarının bir kısmı bize ulaşabilir. Bu durumda sağlığımız korunmuş olur. Ozon tabakası bozulduğunda yani inceldiğinde ise UV-A, UV-B hatta bazen UV-C ışınları bize ulaşabilir ve bu durumda sağlığımız olumsuz yönde etkilenmiş olur. Ozon tabakasındaki incelmenin sebebi ise biz insanların havaya saldığı kimyasal maddelerdir.